La mineria a la comarca de la Selva

La mineria a la comarca de la Selva

Ref.: 9788492604883

Precio ((IVA incluido)):

15.00 Ok

La mineria a la comarca de La Selva és el resultat de l’adaptació del treball de recerca  del mateix nom que es realitza a finals dels estudis de batxillerat. És un treball multidisciplinari, amb una metodologia entre la recerca documental (en arxius i fonts històriques), el treball de camp i la cerca bibliogràfica. Pels temes que tracta, té un interès triple, ja que aborda el tema des de una vesant tant social, com tècnic i històric. Així, aquets tres elements constitueixen l’entrallat que dona cos a la obra, que contribueix a omplir un buit informatiu generalitzat referent a aquesta activitat del sector primari que, si be ocupa un lloc en el patrimoni històric de la comarca, avui es gairebé desconeguda.

La mineria a la comarca de La Selva és el resultat de l’adaptació del treball de recerca  del mateix nom que es realitza a finals dels estudis de batxillerat. És un treball multidisciplinari, amb una metodologia entre la recerca documental (en arxius i fonts històriques), el treball de camp i la cerca bibliogràfica. Pels temes que tracta, té un interès triple, ja que aborda el tema des de una vesant tant social, com tècnic i històric. Així, aquets tres elements constitueixen l’entrallat que dona cos a la obra, que contribueix a omplir un buit informatiu generalitzat referent a aquesta activitat del sector primari que, si be ocupa un lloc en el patrimoni històric de la comarca, avui es gairebé desconeguda.

La mineria a la comarca de La Selva no es únicament un treball descriptiu, ja que satisfà diferent criteris, com per exemple l’anàlisi dels factors que condicionen la activitat minera (geològics, tècnics, socials i econòmics), constatant la estreta relació entre els diferents factors;  a més, historitza cronològicament la evolució dels treballs miners; i, finalment, es contrasten les diferents fonts d’informació a l’hora que es confirmen amb el treball d’observació i reconeixement del terreny.

Com a monografia, és un tribut triple: a la comarca de la selva, a la activitat minera que va esdevenir durant un temps un dels motors econòmics de la mateixa, i als treballadors, sovint part oblidada en els treballs, sense els quals, el desenvolupament miner no hauria estat possible. D’altra banda, en tant que és part del patrimoni històric, aquest treball vol contribuir a la seva memòria, i convidar a la restauració total, o  parcial de les mines per tal d’assegurar la seva pervivència.

Amb aquest títol, Editorial Quadrivium inicia una nova col.lecció: “IUVENTUS”, de monografies a partir dels treballs de recerca de les diferents disciplines de batxillerat. Amb aquesta col.lecció, Editorial Quadrivium pretén estimular la creativitat i l’interès dels alumnes de Batxillerat per els treballs de recerca.

Pago Seguro Pagos
Contacto

EDITORIAL QUADRIVIUM

C/ Jaume Marquès i Casanovas, 11

17003 - Girona

Tel: (+34) 653 756 979

director@librosquadrivium.es

ventas@librosquadrivium.es

Redes Sociales
© 2014 -Editorial Quadrivium | Tienda online creada por http://www.urbecom.com